اخبار و بخشنامه ها اخبار و بخشنامه ها

اعطای تسهیلات و وام بانک دی

بر اساس اعلام بانک دی همکاران محترم دانشگاهی می توانند مطابق شرایط  مندرج در اطلاعیه آن بانک، از وام و تسهیلات اعطایی بانک مذکور استفاده نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به هماهنگی انجام شده هر یک از همکاران محترم می توانند راسا جهت استفاده از خدمات مورد نظر به شعبه بانک ذی ربط مراجعه نمایند.

 

جهت مشاهده اطلاعیه اینجا کلیک کنید.