بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بخشنامه تسهیلات اقامتی پردیس بین المللی ارس در ایام نوروز

به اطلاع اعضای محترم هیات علمی و کارکنان گرامی  دانشگاه  می رساند پردیس بین الملی ارس ظرفیت مهمانسراهای خود درایام نوروز را  طبق جدول ذیل اعلام کرده است. لازم به ذکر است شرایط، امکانات وهزینه ی این واحدها مشابه  واحدهای اعلام شده توسط اداره کل امور رفاهی  می باشد و تنها روش ثبت نام متفاوت می باشد.

مشاهده عکس ها وشرایط و امکانات این واحد ها

جدول دوره بندی:

روش ثبت نام: