بخشنامه ها و اطلاعیه ها

متن اطلاعیه صادره اداره کل شاهد و ایثارگر در خصوص بیمه تکمیلی ایثارگران

با سلام

احتراماً، به استحضار می‌رساند، بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، موضوعتصویب نامه شماره ۱۳۶۷۲۶/ ت ۵۲۷۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ هیأت محترم وزیران، تأمین ۱۰۰% هزینه‌های بهداشتی و درمانی مشمولین شاغل و بازنشسته دستگاه‌های اجرایی (۱. والدین، همسر و فرزندان شهدا ۲. جانبازان و افراد تحت تکفل آنان۳. آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) پس از پرداخت هزینه‌های متعلق به بیمه پایه در قالب مکمل بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌باشد. لذا با توجه به تصویب نامه فوق الذکر از سال بیمه‌ای جدید (مهر ماه ۱۳۹۷) دانشگاه در قبال پرداخت حق بیمه تکمیلی این عزیزان تعهدی نخواهد داشت؛ این دسته از همکاران معزز ایثارگر، اعم از کارکنان و اعضا هیأت علمی لازم است درصورت تمایل در اسرع وقت به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده خود مراجعه و نسبت به بیمه نمودن خود و افراد تحت تکفلشان اقدام نمایند. طبیعتاً چنانچه ایثارگری تمایل به استفاده از خدمات بیمه‌ای دانشگاه داشته باشد؛ همانند سایر کارکنان، موظف به ثبت نام در زمان مقتضی (که از سوی اداره کل امور رفاهی دانشگاه اعلام خواهد شد) و پرداخت حق بیمه مربوطه خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به فرصت اندک باقیمانده تا موعد سررسید بیمه بنیاد شهید و امور ایثارگران (پایان شهریور ماه) و ضرورت مراجعه این عزیزان، نسبت به اطلاع رسانی شایسته و لازم به ا یثارگران مشمول شاغل در آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / اداره / واحد اقدام مقتضی به عمل آید.

پیوست 1

پیوست 2

پیوست 3