نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارسال لیست اسامی پرسنلی که درسامانه تغذیه باشگاه کارکنان موجودی دارند

شماره بخشنامه : 155/268984

تاریخ: 93/10/09

با سلام احترام

     نظر به توقف فعالیت سامانه رزرو غذای کارمندی باشگاه کارکنان ، خواهشمند است دستور فرمایید لیست اسامی ، میزان مطالبات و شماره حساب بانک تجارت همکارانی که در سامانه تغذیه باشگاه مطالباتی دارند مطابق فرم پیوست تهیه و بصورت یکجا و طی یک نامه به اداره کل منابع انسانی و امور رفاهی ارسال فرمایند.

نمونه فرم مورد نظر را از اینجا دانلود کنید.