نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه حوادث تکمیلی ( بیمه اختیاری )

بیمه گر : شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری .

تاریخ شروع و انقضاء قرارداد : 1397/08/01لغایت 1398/07/30

موضوع قرارداد  بیمه حوادث تکمیلی :عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون ارداه بیمه شده در مدت طول سال قرارداد رخ می دهد و منجر به فوت یا نقص عضو یا از کار افتادگی دایم با جزیی بیمه شده اصلی می گردد .

حق بیمه : مبلغ حق بیمه هرماه  با احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت بیمه شده اصلی 86/328 ریال می باشد .

میزان تعهدات قرارداد :

- پرداخت غرامت بیمه در اثر فوت به علت حادثه : 1/750/000/000 ریال

- پرداخت غرامت نقص عضو با از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هریک از بیمه شدگان در طول مدت قرارداد حداکثر 1/100/000/000 ریال طبق جداول نقص عضو محاسبه و پرداخت می گردد.

حداکثر سن بیمه شدگان : در قرارداد بیمه عمر زمانی حداکثر 75 سال می باشد .

نکته مهم :لازم به ذکر می باشد در فوت یا نقص عضو هر یک از بیمه شدگان مراتب از طریق مکاتبه در اتوماسیون اداری از طریق واحد مریوطه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ فوت به این اداره کل اعلام گردد .

مدارک پرداخت خسارت در صورت فوت بر اثر حادثه :

1-اصل یا فتوکپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات صادره از اداره آمار .

2- گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج  مبنی بر علت فوت .

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

3- اصل یا فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .

4- تصویر حکم و آخرین فیش حقوقی متوفی .

مدارک پرداخت خسارت در صورت نقص عضو با از کارافتادگی دایم کلی یا جزیی :

1- گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده .

2- گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات ( طول درمان ) و غیر قابل علاج بودن نقص عضو .

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

4- اصل یا فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .