نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیمه درمان تکمیلی

بیمه درمان تکمیلی ( بیمه اختیاری )

تعاریف :

جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی و جراحی ناشی از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان می باشد که در تعهد بیمه گر پایه ( خدمات درمانی – تامین اجتماعی ) نیست و طی این قرارداد در تعهد بیمه گر قرار گرفته است .

بیماری – هر گونه عارضه جسمی و اختلال در اعمال طبیعی و جهاز مختلف بدن طبق تشخیص پزشک می باشد . 

فرانشیز – سهم بیمه شده یا بیمه گذار از خسارت قابل پرداخت است که میزان فرانشیز در قرارداد جاری طبق توافقات بعمل آمده در خصوص افراد تحت و غیر تحت تکفل 10 درصد می باشد .

تاریخ شروع و انقضاء قرارداد : 1397/08/01 لغایت 1398/07/30

شرکت بیمه گر : شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع بیمه ای شهید مطهری

حق بیمه – وجهی است که بیمه گذار باید در مقابل تعهدات قرارداد پرداخت نماید .

مبلغ حق بیمه بابت هر نفر در ماه طرح 1 :1/200/000 ریال 

مبلغ حق بیمه بابت هر نفر در ماه طرح 2 :800/000 ریال

یارانه بیمه درمان تکمیلی :

با توجه به دستور رئیس محترم دانشگاه و معاونت محترم اداری و مالی  دانشگاه تهران در هر دو طرح بابت هر نفر از کارکنان و افراد تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی دانشگاه، 45 درصد از کل حق بیمه بصورت یارانه هر شش ماه یکبار به حقوق بیمه شدگان پردیس مرکزی و پردیس فنی پرداخت می گردد و در خصوص پردیس های دارای ردیف بودجه مستقل،  یارانه از طریق واحد مربوطه پرداخت می گردد  . که در قسمت پرداخت های موردی فیش حقوقی قابل رویت می باشد .

شرایط افزایش بیمه شدگان در طول قرارداد :

افراد جدیدالاستخدام، کارکنان انتقالی، همسر کارکنانی که در طول مدت قرارداد ازدواج نموده اند منوط به اعلام کتبی ( اتوماسیون اداری ) حداکثر ظرف یکماه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند .

نوزادن از بدو تولد تحت پوشش می باشند . مشروط به اعلام کتبی ( اتوماسیون اداری ) با ارسال تصویر شناسنامه نوزاد .

مدارک لازم افراد جدیدالاستخدام و افراد انتقالی جهت ارسال شامل : تصویر حکم کارگزینی، تصویرشناسنامه صفحه اول و دوم ،کارت ملی، شماره حساب حقوقی، شماره شبا و شماره موبایل بیمه شده اصلی .   

مدارک لازم بابت ازدواج شامل : صقحه اول و دوم بیمه شده اصلی و همسر .

شرایط کاهش بیمه شدگان در طول مدت قرارداد :

عبارتست از فوت بیمه شده اصلی، بازنشستگی، اخراج و مرخصی بدون حقوق منوط به اعلام کتبی ( اتوماسیون اداری ) یا مراجعه با ارائه فرم تسویه حساب قابل خذف می باشد .   

شرایط پوشش بیمه ای فرزندان :

فرزندان مونث و مذکر  با شرایط عدم اشتغال و ازدواج بدون شرایط سنی تحت پوشش می باشند.

شرح تعهدات طرح1

شرح تعهدات طرح2

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

تعرفه خدمات دندانپزشگی شرکت بیمه ایران

جستجوی مراکز طرف قرارداد

لیست دندانپزشکان متعهد شرکت سهامی بیمه ایران