بخشنامه ها و اطلاعیه ها

بیمه عمر زمانی تکمیلی ( بیمه اختیاری )

بیمه گر : شرکت سهامی بیمه ایران مجتمع خدمات بیمه ای شهید مطهری .

تاریخ شروع و انقضاء قرارداد : 1397/08/01لغایت 1398/07/30

موضوع قرارداد  بیمه عمر تکمیلی :عبارتست از بیمه عمر زمانی ( فوت به هر علت ) طبق مفاد قرارداد فی مابین دانشگاه تهران و بیمه ایران در طول سال قرارداد می باشد .

حق بیمه : مبلغ حق بیمه هرماه  با احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت بیمه شده اصلی 165/317 ریال می باشد .

میزان تعهدات قرارداد : پرداخت غرامت بیمه عمر زمانی در طول سال قرارداد مبلغ 650/000/000 ریال می باشد .

حداکثر سن بیمه شدگان : در قرارداد بیمه عمر زمانی حداکثر 70 سال می باشد .

نکته مهم :

لازم به ذکر می باشد در فوت هر یک از بیمه شدگان مراتب از طریق مکاتبه در اتوماسیون اداری از طریق واحد مریوطه حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ فوت به این اداره کل اعلام گردد .

مدارک پرداخت خسارت :

1-اصل یا فتوکپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات صادره از اداره آمار .

2- گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج  مبنی بر علت فوت .

3- اصل یا فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی .

4- تصویر حکم و آخرین فیش حقوقی متوفی .