نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

توزیع 25 تن گوشت گرم گوسفندی


به استحضار  می رساند  بر اساس هماهنگی های اداره کل امور رفاهی دانشگاه از شرکت پشتیبانی امور دام کشور حدود 25 تن گوشت گرم گوسفندی( تنظیم بازار) بین تمامی همکاران محترم دانشگاه (اعضای هیات علمی، غیر هیات علمی و کارکنان شرکتی) در بسته های 4 کیلویی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 21 و 22 اسفند ماه سال جاری توزیع گردید

اداره کل امور رفاهی دانشگاه