بخشنامه ها و اطلاعیه ها

پرداخت یارانه بیمه تکمیلی

متن نامه

با عنایت به موافقت رئیس محترم دانشگاه و معاونت محترم اداری و مالی پرداخت یارانه بیمه درمان تکمیلی شش ماهه اول سال ۹۷ مربوط به قرارداد ۹۷-۹۶ بابت هر نفر در هر ماه ۷۵۰/‏۳۳۶ ریال مربوط به کارکنان محترم پردیس مرکزی در تاریخ ۱۶/‏۰۷/‏۹۷‬ پرداخت گردیده است. ضمناً فیش مربوطه از طریق مراجعه به قسمت پرداخت‌های موردی قابل مشاهده می‌باشد. همچنین پرداخت یارانه پردیس‌های دارای ردیف بودجه مستقل از طریق واحد مربوطه انجام می‌گردد.

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران