نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارتهای تخفیفی زیبا موج

کارت های ورزشی (سنتی) که ارزش هر کارت ۲۰,۰۰۰ ریال می باشد، با تخفیف ۲۰% از شرکت مذکور تهیه گردیده و آماده توزیع می‌باشد. این کارت ها علاوه بر تخفیف ذکر شده، در مکان‌های ورزشی از تخفیف ویژه بیش از ۴۰% برخوردار می‌باشند.

خواهشمند است با مراجعه به واحد تعاون و وام (اتاق ۲۲۸) این اداره کل نسبت به دریافت کارت به صورت امانی اقدام و در زمان تحویل کارت به متقاضیان آن واحد در ازای هر کارت مبلغ ۱۶,۰۰۰ ریال دریافت نمائید.

اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی دانشگاه که خود یا اعضای خانواده شان متقاضی استفاده از کارت های زیبا موج می باشند می توانند به مسئول محترم رفاهیواحد محل خدمت خود مراجعه و با پرداخت مبلغ ۱۶,۰۰۰ ریال به ازای هر کارت نسبت به خرید اقدام نمایند.

به منظور توضیح بیشتر در خصوص نحوه استفاده از کارتهای زیبا موج دو نمونه از تخفیف استخرهای طرف قرارداد شرکت، در جدول ذیل درج گردیده است:

ردیف

استخر

قیمت آزاد (ریال)

تعداد کارت

قیمت با استفاده از کارت (ریال)

۱

شهید رجایی (لویزان)

۲۵۰۰۰۰

۹ کارت

۱۴۴۰۰۰=۱۶۰۰۰*۹

۲

مجموعه ورزشی آریان گیشه بانوان (میدان توحید)

۳۰۰۰۰۰

۹ کارت

۱۴۴۰۰۰=۱۶۰۰۰*۹

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاع از آدرس و میزان تخفیف سایر مجموعه‌های ورزشی طرف قرارداد شرکت زیبا موج، به وب سایت شرکت به آدرس: http://acceptors.zibamoj.ir/ListZibamoj.aspx مراجعه فرمایند.
خواهشمند است به نحو مقتضی به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی آن واحد رسانده شود.