نظرسنجی باشگاه دانشگاه تهران

احتراما"با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی با هدف بهبود خدمات رسانی در واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور رفاهی، با تکمیل اطلاعات فرم های مربوطه این اداره را یاری نمایید.
 • مشخصات فردی(ثبت اطلاعات کاملا" اختیاری می باشد)
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی:*
  2
 • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل دانشگاهی
  3
 • واحد محل خدمت:*
  4
 • کد پرسنلی:*
  5
 • نوع استخدام*
  6
 • سنوات خدمت:*به عدد ذکر شود
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • شماره همراه:*
  9
 • شماره مستقیم:*
  10
 • سنجش میزان رضایت مندی
  11
 • *بسیارعالیخوبقابل قبولضعیفبسیارضعیف
  کیفیت غذاهای باشگاه دانشگاه را بطور کلی چگونه ارزیابی می کنید ؟
  کمیت غذاهای باشگاه دانشگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  افزایش تنوع غذاها و سرو غذاهای سنتی و محلی مانند آبگوشت ، کله جوش ، میرزاقاسمی و .... را چه میزان مطلوب می دانید ؟
  با سرو غذاهای سرد یا فست فود در باشگاه موافق هستید ؟
  ساعات سرو غذا از نظر شما مناسب است (11:30الی 14 برای همکاران دانشگاه و تا ساعت 15 در بخش رستوران آزاد ) ؟
  اطلاع رسانی منوی غذاها یا امکانات باشگاه را چگونه ارزیابی می کنید ؟
  با پخش موزیک ( بصورت زنده یا اجراء فایل صوتی ) در باشگاه موافق هستید ؟
  میزان رضایتمندی از نحوه برخورد پیمانکار و پرسنل ایشان به چه میزان است ؟
  نحوه توزیع غذا رضایت شما را جلب کرده است؟
  نظافت سالن ها ، میز و صندلی ها ، سرویس ها و محوطه باشگاه ، انتظارات شما را تا چه حدی برآورده کرده است ؟
  فضای داخلی باشگاه (از منظر زیباشناختی، تقارن ، دما ، نور و ... ) را بطور کلی چگونه ارزیابی می کنید ؟
  آیا نحوه پرداخت صورتحساب توسط صندوق و دستگاه کارت خوان به سهولت صورت پذیرفته است ؟
  12
 • تاریخ:*تاریخ تکمیل فرم
  13
 • انتقادات و پیشنهادات:*
  14
 • وضعیت کلی باشگاه دانشگاه:*امتیاز بدهید
  15