ثبت اطلاعات مسکن کارکنان دانشگاه تهران(سال ۱۴۰۱)

‌‌‌‌‌‌‌

ثبت اطلاعات در فرم مربوطه در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ به پایان رسیده است.

این فرم به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی و برنامه ریزی مسکن کارکنان ارجمند دانشگاه تهران طراحی شده است. لطفاً نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات آن اقدام فرمائید. اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه

فرم ثبت اطلاعات مسکن کارکنان دانشگاه تهران(سال 1401)
 • 0
 • مشخصات فردی و شغلی:
  1
 • نام و نام خانوادگی:*به صورت کامل وارد کنید
  2
 • کد پرسنلی:*
  3
 • کد ملی:*ده رقم را کامل وارد کنید
  4
 • وضعیت پرسنلی:*
  5
 • نوع ارتباط با دانشگاه:*
  6
 • واحد سازمانی:*
  7
 • واحد مستقر:*
  8
 • ایمیل دانشگاه تهران:*ut.ac.ir@ درج ایمیل دانشگاه تهران الزامی است
  9
 • شماره تماس مستقیم سازمانی:*با درج کد
  10
 • شماره تماس همراه:*
  11
 • شماره تماس منزل:*با درج کد:
  12
 • نام پدر:*
  13
 • شماره شناسنامه:*
  14
 • سریال شناسنامه:*
  15
 • حرف:*
  16
 • سری:*
  17
 • روز تولد:*
  18
 • ماه تولد:*
  19
 • سال تولد:*
  20
 • محل تولد:*
  21
 • محل صدور شناسنامه:*
  22
 • جنسیت:*
  23
 • میزان تحصیلات:*
  24
 • وضعیت جسمانی:*
  25
 • وضعیت تاهل:*
  26
 • اطلاعات سرپرستی*
  زن مجرد، بالای 35 سال
  زن سرپرست خانوار
  مرد مجرد بالای 45 سال
  مرد مجرد بین 23 الی 45 سال
  متقاضیان دارای سه فرزند به بالا(قانون حمایت از جوانی جمعیت و خانواده)
  متاهل
  27
 • مشخصات افراد تحت سرپرستی:
  28
 • تعداد افراد تحت سرپرستی(تکفل):*
  29
 • دارای همسر*:*
  30
 • نام و نام خانوادگی همسر* :*
  31
 • شماره شناسنامه *:*
  32
 • کد ملی* :*
  33
 • جنسیت*:*
  34
 • روز تولد *:*
  35
 • ماه تولد همسر*:*
  36
 • سال تولد*:*
  37
 • تعداد فرزند:*
  38
 • وضعیت جسمانی همسر*:*
  39
 • اطلاعات مسکن:
  40
 • وضعیت مسکن*
  فاقد مسکن می باشم
  دارای مسکن می باشم
  41
 • آیا در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده اید؟*
  42
 • از مزایای (مسکن مهر، اقدام ملی مسکن) استفاده نموده اید)؟*
  43
 • سال استفاده ازمزایای مسکن(مسکن مهر، اقدام ملی مسکن)*
  44
 • جهت تامین مسکن متقاضی مشارکت در کدامیک از موارد ذیل می باشد:*
  45
 • آیا در صورت تاسیس شرکت تعاونی مسکن با نظارت دانشگاه تهران، مایل به عضویت هستید؟*
  46
 • استان محل سکونت:*
  47
 • شهر محل سکونت*
  48
 • کدپستی*
  49
 • نو ع سکونت:* گزینه مورد نظر را انتخاب کنید
  50
 • کد ملی مالک*درصورت استیجاری بودن ملک
  51
 • شناسه قبض برق*
  52
 • آدرس دقیق پستی محل سکونت:*
  53
 • تعهدنامه:
  54
 • اینجانب اطلاعات مندرج در فرم سایت اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران را به طور دقیق و کامل مطالعه و تکمیل نموده ومسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده را می پذیرم*
  امضاء فرد متقاضی
  55
 • تاریخ تکمیل فرم:*
  56