نظرسنجی واحد بیمه اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران

همکار محترم، کلیه اطلاعات این فرم به منظور اطلاع از رضایت مندی و عدم رضایت مندی جهت پیگیری و بهبود فعالیت های واحد بیمه اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران طراحی شده و به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد. لذا خواهشمند است با تکمیل اطلاعات این فرم و ارائه پیشنهادات و انتقادات خود، ما را در این امر یاری نمایید. واحد بیمه اداره کل رفاه و سلامت کارکنان
 • 0
 • نظرسنجی:
  1
 • آیا شما از بیمه درمان تکمیلی دانشگاه استفاه می کنید:*
  2
 • طرح بیمه درمان تکمیلی* طرح بیمه ای خود را انتخاب کنید
  3
 • قرارداد و شرح تعهدات:
  4
 • با تعدد طرح های بیمه موافق هستید؟*
  5
 • سقف تعهدات پاسخ گوی هزینه های درمانی شما می باشد؟*
  6
 • میزان نارضایتی شما از سقف تعهدات در کدام بخش ها می باشد :*یکی یا بیشتر را انتخاب نمائید
  بستري طبي و جراحي
  آمبولانس
  اعمال جراحي تخصصی و شيمي درماني، راديوتراپي
  زايمان طبيعي و عمل سزارين
  درمان نازائي و ناباروري و اعمال جراحي مرتبط
  بستری جهت درمان بیماری های روانپریشی
  پاراکلینیکی ها
  جراحي هاي مجاز سرپايي
  جراحي مربوط به رفع عيوب انکساري چشم
  جبران هزینه ویزیت دارو
  خدمات دندانپزشکي
  عينک طبي و لنز تماس طبي
  تهيه اروتز
  خريد سمعک
  تهيه اعضاي طبيعي بدن
  7
 • اجرا:
  8
 • نحوه پرداخت هزینه های خسارت درمان را چگونه ارزیابی می کنید:*فقط یکی را انتخاب نمایید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  9
 • از مبلغ پرداختی هزینه های درمانی چه میزانی رضایت دارید؟*فقط یکی را انتخاب نمایید
  عالی
  متوسط
  خوب
  ضعیف
  بسیارضعیف
  10
 • میزان سخت گیری در دریافت مدارک درمانی به چه میزانی می باشد:؟*فقط یکی را انتخاب نمایید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  بسیار ضعیف
  11
 • میزان نارضایتی شما درپرداختی ها در کدام بخش ها می باشد؟*یکی یا بیشتر را انتخاب نمائید
  بستري طبي و جراحي
  آمبولانس
  اعمال جراحي تخصصی و شيمي درماني، راديوتراپي
  زايمان طبيعي و عمل سزارين
  درمان نازائي و ناباروري و اعمال جراحي مرتبط
  بستری جهت درمان بیماری های روانپریشی
  پاراکلینیکی ها
  جراحي هاي مجاز سرپايي
  جراحي مربوط به رفع عيوب انکساري چشم
  جبران هزینه ویزیت دارو
  خدمات دندانپزشکی
  عينک طبي و لنز تماس طبي
  تهيه اروتز
  خريد سمعک
  تهيه اعضاي طبيعي بدن
  12
 • عملکرد شرکت:
  13
 • کیفیت انعقاد قرارداد با بیمه تکمیلی درمان (بیمه ایران) در سال 1400 را چطور ارزیابی می کنید؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  14
 • از نحوه پاسخ گویی و برخورد (کارشناسان شرکت بیمه ایران مستقر در دانشگاه) به چه میزان رضایت دارید؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  15
 • عملکرد دانشگاه:
  16
 • میزان و نحوه اطلاع رسانی این اداره کل در خصوص شرایط قرارداد و نحوه استفاده از آن را چگونه ارزیابی می کنید؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  17
 • میزان رضایت شما از اطلاع رسانی و پیگیری نماینده امور رفاهی در امور بیمه را چگونه ارزیابی می کنید*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  18
 • تناسب حق بیمه پرداختی نسبت به خدمات و تعهدات قرارداد بیمه را به چه میزان ارزیابی می کنید؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  19
 • میزان رضایت ثبت نام بیمه تکمیلی از طریق سامانه رفاهی چگونه بود؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  20
 • میزان رضایت از اطلاع رسانی به موقع در خصوص ثبت نام بیمه تکمیلی در چه سطحی است؟*فقط یکی را انتخاب نمائید
  عالی
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  خیلی ضعیف
  21
 • انتقادات و پیشنهادات:*همکار ارجمند، لطفاً در صورت صلاحدید، نام- نام خانوادگی و شماره تماس خود را جهت پیگیری های بعدی و با هدف استفاده از نظرات شما در بهبود ارائه خدمات بیمه ای دانشگاه ارسال نمائید.
  22
 • نام و نام خانوادگی:*درصورت تمایل وارد نمایید
  23
 • وضعیت پرسنلی:*
  24
 • ایمیل دانشگاهی:*آدرس صحیح ایمیل را وارد نمائید.
  25
 • شماره تماس مستقیم٫ داخلی:*
  26
 • شماره تماس همراه:*
  27
 • تاریخ تکمیل فرم:*
  28