گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

ارائه  خدمات خشکشویی شرکت توسعه ایده پایدار پاک (با تخفیف)

ارائه خدمات خشکشویی شرکت توسعه ایده پایدار پاک (با تخفیف) گالری

پیرو هماهنگی به عمل آمده با شرکت (پاکلین)خدمات خشک شویی، اتوشویی، رنگرزی، خیاطی و…، برای استفاده کلیه اعضای محترم هیأت علمی، کارمندان و بازنشستگان دانشگاه فراهم گردید.