بیمه عمر تکمیلی(بیمه اختیاری)

بیمه عمر تکمیلی(بیمه اختیاری)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌‌‌‌‌بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران شعبه ممتاز شمیران.‌‌‌‌‌‌‌

تاریخ شروع و انقضا قرارداد: ۰۱/‏۰۸/‏ ۱۴۰۰‬ لغایت ۳۰/‏۰۷/‬ ۱۴۰۱

موضوع قرارداد بیمه عمر تکمیلی: عبارتست از بیمه عمر زمانی (فوت به هر علت) طبق مفاد قرارداد فی مابین دانشگاه تهران و بیمه ایران در طول سال قرارداد می‌باشد.

حق بیمه: مبلغ حق بیمه هرماه با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت بیمه شده اصلی ۵۸۴.۳۴۹ ریال می‌باشد.

میزان تعهدات قرارداد: پرداخت غرامت بیمه عمر زمانی در طول سال قرارداد مبلغ ۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

حداکثر سن بیمه شدگان: در قرارداد بیمه عمر زمانی حداکثر ۷۰ سال می‌باشد.

نکته مهم:

لازم به ذکر می‌باشد در فوت هر یک از بیمه شدگان مراتب از طریق مکاتبه در اتوماسیون اداری از طریق واحد مربوطه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ فوت به این اداره کل اعلام گردد.

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت:

  1. فتوکپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات صادره از اداره آمار.
  2. گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر علت فوت.
  3. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
  4. تصویر حکم و آخرین فیش حقوقی متوفی.
  5. ا‌‌‌‌‌‌رائه فرم تعیین استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه (عمر و حوادث)

الزامی است کلیه تصاویر مدارک فوق توسط دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود.