بیمه حوادث تکمیلی(بیمه اختیاری)

‌‌‌‌بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران شعبه ممتاز شمیران.

تاریخ شروع و انقضا قرارداد: ۰۱/‏۰۸/‏۱۴۰۰‬ لغایت ۳۰/‏۰۷/ ۱۴۰۱

موضوع قرارداد بیمه حوادث تکمیلی: عبارتست از هر واقعه ناگهانی ناشی از عامل خارجی است که بدون اراده بیمه شده در مدت طول سال قرارداد رخ می‌دهد و منجر به فوت یا نقص عضو یا از کار افتادگی دائم با جزئی بیمه شده اصلی می‌گردد.

حق بیمه: مبلغ حق بیمه هرماه با احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بابت بیمه شده اصلی ۶۱.۲۱۵ ریال می‌باشد.

میزان تعهدات قرارداد:

پرداخت غرامت بیمه در اثر فوت به علت حادثه: ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

پرداخت غرامت نقص عضو با از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی ناشی از حوادث مشمول بیمه برای هریک از بیمه شدگان در طول مدت قرارداد حداکثر ۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال طبق جداول نقص عضو محاسبه و پرداخت می‌گردد.

حداکثر سن بیمه شدگان: در قرارداد بیمه عمر زمانی حداکثر ۷۵ سال می‌باشد.

نکته مهم:

لازم به ذکر می‌باشد در فوت یا نقص عضو هر یک از بیمه شدگان مراتب از طریق مکاتبه در اتوماسیون اداری از طریق واحد مربوطه حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ فوت به این اداره کل اعلام گردد.

 

مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در صورت فوت بر اثر حادثه:

  1. فتوکپی برابر اصل خلاصه رونوشت وفات صادره از اداره آمار.
  2. گواهی پزشک قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر علت فوت.
  3. گزارش مشروح حادثه (تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح).
  4. فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
  5. تصویر حکم و آخرین فیش حقوقی متوفی.
  6. ا‌‌‌‌‌‌رائه فرم تعیین استفاده کنندگان سرمایه بیمه نامه (عمر و حوادث)

*الزامی است کلیه تصاویر مدارک فوق توسط دفاتر اسناد رسمی برابر اصل شود. *


مدارک مورد نیاز جهت پرداخت خسارت در صورت نقص عضو با از کارافتادگی دائم کلی یا جزئی:

  1. گواهی اولین مرجع درمانی مبنی بر شرح صدمات وارده و معالجات انجام شده.
  2. گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات (طول درمان) و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و تکمیل نمودن فرم گواهی پزشک معالج (در صورت بروز حادثه).
  3. گزارش مشروح حادثه (تأیید شده توسط مراجع ذیصلاح).
  4. اصل یا فتوکپی برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.


لینک دانلود فایل