واحد تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری

تفاهم نامه

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران در راستای تقویت و گسترش همکاری با سایر مؤسسات، نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور و استفاده از خدمات مطلوب آنها، از طریق اداره نظارت بر واحدهای رفاهی (واحد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری) در نظر دارد، قبل از تنظیم و انعقاد هرگونه قرارداد یا تفاهم نامه با این مراکز و مؤسسات مربوطه، بررسی و استعلام‌های لازم را اخذ نموده و سپس اقدام به انتخاب بهترین شخص حقیقی یا حقوقی جهت ارائه خدمات رفاهی به همکاران دانشگاهی نماید.

واحد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای همکاری، نهایت دقت خود را در تهیه و تنظیم قراردادها و تفاهم نامه‌ها با هماهنگی و اخذ مشاوره از کارشناسان ادارات کل امور حقوقی و امور مالی دانشگاه به عمل می‌آورد.

در این راستا اعتلای روز افزون دانشگاه و همکاران دانشگاهی کاملاً رعایت می‌گردد و همچنین در مواقع بروز هر گونه کم کاری در ارائه خدمات از طرف مراکز و مؤسسات مربوطه و یا وجود انتقادات متقاضیان خدمات رفاهی، واحد وظیفه خود می‌داند پیگیری‌های لازم را جهت کسب نتیجه مطلوب بعمل می‌آورد.