بیمه نامه اتومبیل

بیمه اتومبیل، جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی ازجمله: تصادف، آتش سوزی و سرقت به اتومبیل بیمه شده، سرنشینان و اشخاص ثالث می‌باشد بر اساس قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند، مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث بیمه نمایند لذا بیمه نامه شخص ثالث به منظور حمایت از زیان دیدگان ناشی از حوادث رانندگی اجباری اعلام شده است و توصیه می‌گردد دارندگان وسایل نقلیه تقاضای خرید بیمه نامه با تعهدات جانی مناسب و کافی خریداری نمایند. که این بیمه نامه دو نوع خسارت وارده را جبران می‌نماید.

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بیمه اتومبیل

(بیمه نامه شخص ثالث)

۱- خسارت‌های مالی: شامل کلیه خسارت‌هایی مالی می‌باشد که از محل مسئولیت راننده در حوادث رانندگی، متوجه اشخاص ثالث می‌گردد مانند خسارت وارده به اشخاص ثالث ناشی از تصادف، سقوط، آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه.

۲- خسارت‌های جانی: کلیه خسارت‌ها و غرامت‌های جانی شامل: فوت، نقص عضو، از کارافتادگی جزئی و دائم و همچنین هزینه‌های پزشکی که در اثر حادثه رانندگی ایجاد می‌گردد و با توجه به آرای صادره توسط محاکم قضائی از محل بیمه نامه جبران می‌گردد.

(بیمه نامه بدنه)

بیمه بدنه اتومبیل برخلاف بیمه ثالث اختیاری است و شامل وسیله نقلیه می‌باشد که بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان حق بیمه وسیله نقلیه خود را در قبال خطراتی که ممکن است برای خودرو بوجود آید بیمه نماید و خطرات تحت پوشش بیمه بدنه به دو دسته خطرات اصلی و فرعی تقسیم می‌گردد.

۱- خطرات اصلی – سرقت کلی اتومبیل، خساراتی که در حین نجات و انتقال رخ می‌دهد، آتش سوزی، انفجار، صاعقه

۲- خطرات اضافی – بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه بیشتر از پوشش‌های اضافی برخوردار گردد شامل: شکست شیشه، نوسانات بازار، هزینه توقف خودرو در زمان حادثه، پوشش حذف فرانشیز، پاشیدن رنگ و اسید، پرداخت هزینه ایاب و ذهاب، سرقت لوازم و قطعات خودرو، جبران خسارت در زمان وقوع سیل، زلزله و فوران آتشفشان، پوشش حذف استهلاک، خسارت وارده بر بدنه خودرو کشیدن میخ یا اشیای نوک تیز، خسارت ناشی از کاهش قیمت خودرو، خسارت وارد شده به وسیله نقلیه خارج از مرزهای کشور، خسارت‌های وارد شده به وسیله نقلیه در زمان آزمایش سرعت یا حمل موارد منجره


‌‌‌‌‌‌‌اقدامات اداره کل امور رفاهی در خصوص هماهنگی بعمل‌آمده بابت بیمه اتومبیل (ثالث – بدنه)

پیرو بخشنامه شماره ۹۴۹۵۷/۱۵۵ مورخ ۱۱/‏۰۴/‏۹۸‬ ‬ با توجه به هماهنگی بعمل‌آمده با بیمه ایران با هدف افزایش رضایتمندی همکاران صدور بیمه نامه اتومبیل (ثالث و بدنه) با ارائه پنج درصد تخفیف ویژه علاوه بر تخفیفات عدم خسارت با توجه به شرایط ذیل در نظر گرفته شده است.

۱- صدور بیمه نامه‌های شخص ثالث خودروهای سازمانی و کارکنان با بیست و پنج درصد نقد و الباقی طی شش قسط مساوی (با اخذ چک)

۲- صدور بیمه نامه‌های بدنه خودروهای سازمانی و کارکنان بصورت هشت قسط مساوی بدون پیش پرداخت (با اخذ چک)

مدارک لازم جهت صدور بیمه نامه:

۱- اصل بیمه نامه سال گذشته.

۲ – رونوشت کارت ملی متقاضی.

۳- رونوشت کارت یا سند خودروی متقاضی.

۴- تصویر کارت پرسنلی.

۵- بازدید خودروهای مورد بیمه در زمان تمدید و صدور بیمه نامه بدنه ضروری می‌باشد.

*قابل توجه* در صورت تمدید بیمه نامه‌های بدنه که شرکت بیمه قبلی آنها بیمه ایران بوده است، متقاضی می‌تواند تا قبل از انقضاء، نسبت به صدور بیمه نامه جدید اقدام نماید که در این صورت نیازی به بازدید بدنه خودرو نمی‌باشد.

محل صدور بیمه نامه: محل استقرار کارشناسان بیمه ایران در دانشگاه تهران

۶۶۹۶۶۹۷۵ - ۰۹۳۹۴۷۱۰۷۰۲