سایر مراکز اقامتی

مهمانسراهایی که هر دانشگاه به صورت جدا ظرفیت و هزینه‌ واحد های خود  را اعلام می‌کند.

مراحل ثبت نام:

۱- تماس با دانشگاه مقصد جهت هماهنگی تاریخ و هزینه اقامت

۲- ارسال درخواست اتوماسیونی برای کارشناس مراکز اقامتی دانشگاه(نام و نام خانوادگی ،تاریخ رفت و برگشت، تعداد، شماره تماس)

۳- دریافت نامه از دبیرخانه دانشگاه و فکس برای دانشگاه مقصد

مهمانسرای دانشگاه یزد      دانشگاه زنجان
مهمانسرای دانشگاه بابلسر مهمانسرای دانشگاه نیشابور
مجتمع آموزش عالی شهرضا       دانشگاه‌های سراسر کشور
مهمانسرای مؤسسه آموزش عالی قشم دانشگاه شیراز
مهمانسرای دانشگاه کاشان مهمانسرای دانشگاه میبد
مهمانسرای دانشگاه فردوسی مشهد مهمانسرای دانشگاه ارومیه
مهمانسرای دانشگاه گیلان مهمانسرای دانشگاه بجنورد
دانشگاه رازی کرمانشاه مهمانسرای دانشگاه اشرفی اصفهانی
مهمانسرای دانشگاه ایلام
مهمانسرای دانشگاه یاسوج
مهمانسرای دانشگاه خوانسار مهمانسرای دانشگاه سمنان