نظرسنجی واحد وام و تسهیلات مالی(بانک تجارت)

احتراما"با توجه به اهمیت موضوع تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازنده شما همکاران گرامی با هدف بهبود خدمات رسانی در واحدهای زیر مجموعه اداره کل امور رفاهی، با تکمیل اطلاعات فرم های مربوطه این اداره را یاری نمایید.
 • مشخصات فردی(ثبت اطلاعات کاملا" اختیاری می باشد)
  0
 • 1
 • نام و نام خانوادگی:*
  2
 • ایمیل:*آدرس صحیح ایمیل دانشگاهی
  3
 • واحد محل خدمت:*
  4
 • کد پرسنلی:*
  5
 • نوع استخدام*
  6
 • سنوات خدمت:*به عدد ذکر شود
  7
 • مقطع تحصیلی*
  8
 • شماره همراه:*
  9
 • شماره مستقیم:*
  10
 • سنجش میزان رضایت مندی
  11
 • *بسیارعالیخوبقابل قبولضعیفبسیارضعیف
  آیا انجام کار، برخورد و پاسخگویی کارشناس مربوطه رضایت شما را جلب می نماید؟
  آیا مبلغ تسهیلات اعطائی دریافتی از بانک تجارت مناسب می باشد؟
  میزان رضایتمندی از درصد کارمزد/ سود تسهیلات اعطائی بانک تجارت؟
  آیا روند ثبت نام در سامانه فرآیند وام بانک تجارت رضایت شما را جلب می نماید؟
  آیا شرایط تعیین شده برای ضامن/ ضامنین وام بانک تجارت مناسب می باشد؟
  12
 • تاریخ:*تاریخ تکمیل فرم
  13
 • انتقادات و پیشنهادات:*
  14
 • وضعیت کلی واحد وام و تسهیلات مالی(بانک تجارت)*امتیاز بدهید
  15