اداره خدمات رفاهی

این اداره در جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد نقش به سزایی ایفا می‌نماید. فراهم کردن امکانات و ارائه خدمات رفاهی خارج از تعهدات پرداختی معمول سازمان، به عنوان یکی از روش‌های انگیزه بخشی کارکنان، عملکردشان را به طور فزاینده‌ای بهبود خواهد داد. این خدمات می‌تواند در قالب کمک‌های نقدی یا غیرنقدی در زمینه‌های مختلف نظیر خدمات مشاوره‌ای، ورزشی، خرید کالا و خدمات و.... باشد.

اداره کل امور رفاهی تلاش می‌نماید با انعقاد تفاهم نامه و یا به اشتراک گذاشتن امکانات و ظرفیت‌های موجود در دانشگاه تهران با سایر دانشگاه‌ها، مراکز و سازمان‌ها در جهت بهبود کمی و کیفی خدمات رفاهی گام بردارد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر از اطلاعیه و بخشنامه ها‌‌‌‌‌ی اداره خدمات رفاهی کلیک نمائید.