واحد ورزش کارکنان

یکی از مهمترین عوامل پیشگیری از انواع بیماری‌های جسمی و روحی توجه به امر ورزش می‌باشد. سلامت، شادابی و نشاط کارکنان سبب افزایش بهره‌وری آنها و در نتیجه پیشرفت سازمان خواهد شد. بعلاوه کارکنانی که توأم با انجام وظایف شغلی به ورزش می‌پردازند در زمان اشتغال و بازنشستگی با بیماری‌های ناشی از کم تحرکی مواجه نخواهند شد که این امر علاوه بر تأمین سلامت آنها، موجب کاهش هزینه‌های درمان بر خانواده و اجتماع خواهد شد.

‌ در همین راستا اداره کل امور رفاهی در نظر دارد با بهرهمندی از ظرفیت‌های درون دانشگاهی و همچنین انعقاد تفاهم نامه با مراکز ورزشی، در جهت نهادینه کردن ورزش در دانشگاه به عنوان یک ضرورت، گام بردارد.