وام بانک ملت

‌‌‌‌‌‌‌

الف- کارت اعتباری

طبق تفاهم به عمل آمده با بانک ملت با توجه به میزان حقوق دریافتی کارکنان تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال وام در قالب کارت اعتباری پرداخت می‌گردد.


شرایط وام

 1. حداکثر مبلغ پرداختی: ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (بر اساس حقوق دریافتی)
 2. دوره بازپرداخت: ۴۸ ماه
 3. سود تسهیلات: ۱۸%

  مدارک لازم برای دریافت وام

 • معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی
 • گواهی کسر از حقوق متقاضی
 • گواهی کسر از حقوق ضامنین (تقاضای بیش از ۱۰ میلیون تومان دو ضامن)
 • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 • تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
 • تصویر فیش حقوقی با مهر حسابداری
 • تصویر حکم کارگزینی با تأیید معاونت اداری و مالی (کارگزینی) واحد مربوطه

ب- قرض‌الحسنه

تعداد وام قرض‌الحسنه بانک ملت محدود می‌باشد بنابراین سعی شده برای موارد اضطراری نظیر بیماری یا ازدواج در نظرگرفته شود. متقاضیان درخواست خود را به همراه مستندات به این اداره کل ارسال می‌نمایند.

شرایط وام

 1. حداکثر مبلغ پرداختی: ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 2. دوره بازپرداخت: ۲۴ ماه
 3. سود تسهیلات: ۴%

مدارک لازم برای دریافت وام

 • معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی
 • گواهی کسر از حقوق متقاضی
 • گواهی کسر از حقوق ضامنین (تقاضای بیش از ۱۰۰ میلیون ریال دو ضامن)
 • تصویر کارت ملی (پشت و رو)
 • تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
 • تصویر فیش حقوقی با مهر حسابداری
 • تصویر حکم کارگزینی با مهر اداره کل منابع انسانی