وام بانک سامان

طبق تفاهم به عمل آمده از سوی ستاد رفاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با مدیر عامل بانک سامان و هماهنگی انجام شده از سوی اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران با شعبه مرکزی بانک سامان واقع در خیابان انقلاب، بین چهارراه کالج و ولیعصر، پلاک ۸۰۳ تسهیلات به شرح ذیل پرداخت می‌گردد.

متقاضیان با ارائه معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی و مدارک ذیل، می‌توانند نسبت به دریافت وام اقدام فرمایند.

‌‌شرایط انواع تسهیلات بانک سامان


‌‌‌‌‌‌مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعتباری:

  1. تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دو طرف کارت ملی متقاضی و ضامن.
  2. مدارک احراز محل سکونت متقاضی و ضامن.
  3. معرفی نامه از اداره کل امور رفاهی دانشگاه.
  4. ارائه گواهی کسر از حقوق از اداره کل امور مالی دانشگاه.
  5. فیش حقوقی متقاضی و ضامن ممهور به مهر محل اشتغال و ارائه گواهی اشتغال به کار.
  6. ارائه چک یا سایر مدارک بر اساس نوع تسهیلات بانکی مورد تقاضا.

توضیحات:

  • در صورت اعطای تسهیلات خرید مسکن و تعمیر مسکن نیازی به معرفی ضامن نمی‌باشد.
  • متقاضی و ضامن باید فاقد چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات سررسیده شده و پرداخت نشده نزد تمامی بانک‌ها باشند.
  • تشکیل هر پرونده اعتباری متناسب با نوع تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجاد شده شامل هزینه‌ها و کارمزدهای مرتبط می‌باشد.