واحد تعاون و مددکاری

 

‌‌‌‌‌‌‌

۱ - تعاون

تعاون به معنای همکاری و اشتراک مساعی در رفع نیازمندی‌های همگانی و یکی از راه‌های شناخته شده برای حل مشکلات و رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعه کشور است. هنگامی که فرد یا سازمان به تنهایی نتواند فعالیتی را انجام دهد با کمک گرفتن از دیگران یا سایر سازمان‌ها و با به اشتراک گذاشتن منابع طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در جهت تغییر شرایط تلاش می‌نماید.

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی شاغل و بازنشسته و تشریک مساعی آنها در جهت تشکیل صندوق رفاه اقدام نموده است و درجهت تقویت آن برای ارائه خدمات بهتر تلاش می‌نماید. همچنین حل مشکل مسکن و مایحتاج همکاران و استفاده آنها از مراکز ورزشی و… از طریق تشکیل تعاونی و یا انعقاد تفاهم نامه و قرارداد با سایر شرکت‌ها، سازمان‌ها، فروشگاه‌ها و… در دستور کار قرار دارد.

‌‌‌‌‌‌‌۲- مددکاری

دانشگاه تهران به عنوان یک سازمان اجتماعی با توجه به تعداد کثیر کارکنان و همچنین مشکلات و مسائل احتمالی آنان و ضرورت تقدم اصل پیشگیری بر درمان، نیازمند واحد مددکاری اجتماعی در حوزه کارمندی می‌باشد.

واحد مددکاری اجتماعی کارکنان در سال ۱۳۸۷ به صورت غیر رسمی و با حضور افتخار تعدادی از همکاران متخصص در این حوزه، در اداره کل امور رفاهی تشکیل شد. خدمات ارزنده این واحد و گزارشات ارائه شده به مسئولین دانشگاه سبب شد در سال ۱۳۹۶ واحدی تحت عنوان مددکاری اجتماعی در ساختار تشکیلاتی اداره کل امور رفاهی دانشگاه به طور رسمی ایجاد گردد.

همچنین کمیته‌ای برای رسیدگی به حل مشکلات خاص همکاران در این واحد تشکیل گردیده است.