وام مسکن اعضای هیات علمی

این وام در قبال خرید مسکن به اعضای هیأت علمی شاغل رسمی و پیمانی پرداخت می‌شود.

شرایط وام

  1. سقف وام: ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
  2. دوره بازپرداخت: حداکثر ۲۰ سال
  3. سود تسهیلات: ۱۸%

وام مسکن اعضای هیأت علمی وزارت علوم: تا سقف ۰۰۰ ,۰۰۰, ۲,۵۰۰ ریال (با سود ۱۸ درصد) که اعضا محترم هیأت علمی در صورت خرید مسکن به بانک معرفی می‌گردند.

درخواست وام مسکن اعضای محترم هیأت علمی: ابتدا آدرس محل خریداری شده، شماره موبایل و پیوست حکم کار گزینی الزامی می‌باشد.