وام بانک ملت(تا اطلاع ثانوی متوقف شده است)

به استحضار می‌رساند در راستای ارائه تسهیلات و خدمات مناسب به دانشگاهیان محترم و بر اساس توافقات حاصله بین دانشگاه تهران و بانک ملت، هماهنگی لازم جهت اعطای تسهیلات با نرخ جدید جهت استفاده همکاران ارجمند دانشگاه (به جز پردیس‌های کشاورزی و منابع طبیعی، فارابی و ابوریحان) فراهم گردیده است:

شرایط و میزان پرداخت تسهیلات بانک ملت شعبه دانشگاه

ردیف

عنوان تسهیلات

سقف پرداخت تسهیلات به ریال

سود

تسهیلات

مدت بازپرداخت اقساط به ماه

وام گیرندگان

شرایط

۱

کارت اعتباری

۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰

%۱۶

۳۶ ماهه

 

اعضای غیر هیأت علمی

پیوست یک

۲

خرید لوازم خانگی و تجهیزات (مرابحه)

۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

%۱۶

۴۸ ماهه

 

اعضای غیر هیأت علمی و هیأت علمی

پیوست دو

متقاضیان گرامی قبل از ارسال تقاضا حتماً نکات ذیل را مد نظر داشته باشند:

  • نداشتن مانده بدهی در قالب کارت اعتباری در هیچیک از بانک‌های شبکه بانکی کشور. (صرفاً تسهیلات ردیف یک)
  • نداشتن چک برگشتی و اقلام معوق نزد سیستم بانکی کشور.
  • نداشتن ضمانت متقابل بین متقاضی تسهیلات و ضامنین.
  • صرفاً امکان استفاده از یکی از انواع تسهیلات سه‌گانه مذکور در طول قرارداد.
  • همکاران محترمی که در قرارداد سال گذشته از تسهیلات (ردیف یک) کارت اعتباری استفاده نموده‌اند در قرارداد جدید می‌توانند از تسهیلات (ردیف دو) خرید لوازم خانگی و تجهیزات (مرابحه) یا بالعکس استفاده نمایند.