واحد گردشگری

‌‌‌‌‌‌‌لزوم توجه به مقوله سفر در سازمان‌ها

در طول تحول علم مدیریت و شاخه مدیریت منابع انسانی انواع و اقسام تمهیدات برای تضمین کیفیت کار نیروی انسانی تدوین شده است؛ اما نقش خدمات رفاهی کارکنان در جذب و نگهداشت منابع انسانی کارآمد در دنیای رقابت شرکت‌های امروز مقوله‌ای استراتژیک و مهم‌تر نسبت به سایر تمهیدات، شناخته می‌شود.

فراهم کردن امکانات و خدمات رفاهی خارج از تعهدات پرداختی معمول سازمان‌ها به عنوان یکی از روش‌های رایج در پاسخگویی به نیازهای متنوع کارکنان و انگیزه‌بخشی به آنها، عملکردشان را به طور فزاینده‌ای بهبود خواهد داد.

سفر و استفاده از اوقات فراغت از آنجایی که در سلامت روانی و جسمی کارکنان نقش مؤثری دارد، در سازمان‌های امروزی مورد توجه مدیران قرار گرفته است؛ بنابراین بسترسازی استفاده مداوم کارکنان از این امکانات رفاهی ضمن کاهش هزینه‌های سازمان، توزیع عادلانه خدمات رفاهی را نیز موجب می‌شود.

سهمیه‌بندی مهمانسراها در بازه‌های زمانی مشخص و اولویت‌بندی کارکنان از دپارتمان‌های مختلف سازمان بر اساس پارامترهای عملکردی، امکان مدیریت امکانات رفاهی را بطور رضایت‌بخشی در سازمان، فراهم می‌کند.