مطالب مرتبط با کلید واژه

تعاون


واحد تعاون و مددکاری اجتماعی

  ‌‌‌‌‌‌‌ ۱ - تعاون تعاون به معنای همکاری و اشتراک مساعی در رفع نیازمندی‌های همگانی و یکی از راه‌های شناخته شده برای حل مشکلات و رسیدن به رفاه اجتماعی و توسعه کشور است. هنگامی که فرد یا سازمان به تنهایی نتواند فعالیتی ...