مجموعه پارک آبی Opark

 

طبق پیگیری به عمل آمده از سوی این اداره کل با مجموعه تفریحی ورزشی اُ پارک، اعضای محترم هیأت علمی و کارمندان ارجمند می‌توانند نسبت به تهیه بلیط مجموعه با استفاده از ۴۵ درصد تخفیف اقدام نمایند.

در بهمن ماه سال گذشته اولین مرحله فروش بلیط با تخفیف با استقرار نماینده مجموعه، در دانشگاه تهران انجام شد و تلاش بر این است که طبق استقبال و درخواست همکاران در هر فصل یک بار یا بیشتر این اقدام صورت گیرد.

برای آشنایی با امکانات مجموعه به وب سایت شرکت به آدرس www.opark.ir مراجعه نمائید.