مطالب مرتبط با کلید واژه " پرداخت وام ضروری "


اقدامات و فعالیت های مددکاری

  کارکنان در زندگی خانوادگی و شغلی خود گاه دچار مشکلاتی می‌شوند که برای گذر از آن به کمک مالی یا همفکری نیاز دارند و به این منظور به دنبال مرجعی می‌باشند که با حفظ اسرار آنها در جهت رفع مشکلاتشان ...

وام بانک تجارت

‌‌‌‌‌‌‌اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران به منظور ارائه خدمات و تسهیلات مالی به کارکنان محترم، هر ساله اقدام به انعقاد قرارداد دریافت تسهیلات از بانک تجارت شعبه اردیبهشت می‌نماید. قرار داد در قالب مرابحه می‌باشد و مدت آن یکسال است. که ...