پیام تبریک، تسلیت

پیام تسلیت درگذشت برادر همکار کانون بازنشستگان دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت برادر همکار کانون بازنشستگان دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "برادر" همکار عزیزمان جناب آقای احمد حاجی بابائی ریاست محترم کانون بازنشستگان دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
پیام تسلیت درگذشت مادر همکار اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت مادر همکار اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "مادر" همکار عزیزمان جناب آقای محمود بدخشان فرح آبادی شاغل در اداره همایش‌های آموزشی و فرهنگی فرح آباد دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
پیام تسلیت درگذشت پدر همکار اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه درگذشت "پدر" همکار عزیزمان "جناب آقای بابک نجفی همکار شاغل در اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران" را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
پیام تسلیت درگذشت پدر همکار معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه درگذشت "پدر" همکار عزیزمان جناب آقای سید بهراد رضوی آل هاشم در معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
پیام تسلیت درگذشت مادر همکار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت مادر همکار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "مادر" همکار عزیزمان جناب آقای علیرضا کهن خاکی شاغل در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب
پیام تسلیت در گذشت همکار اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

پیام تسلیت در گذشت همکار اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

اداره کل امور رفاهی درگذشت همکار عزیزمان "سرکار خانم ژیلا توکلی، شاغل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران" را به عموم همکاران، اساتید، دانشجویان و خصوصاً خانواده داغدار آن مر حومه تسلیت عرض می نماید.

ادامه مطلب