پیام تبریک، تسلیت

پیام تسلیت درگذشت همکار حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همکار حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران جدید

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت همکار عزیزمان" جناب آقای علی اکبر آسیابی، همکار محترم شاغل در حفاظت فیزیکی دانشگاه تهران " را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت به همکاران دانشگاه تهران

پیام تسلیت به همکاران دانشگاه تهران جدید

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران مصیبت وارده را به همکاران عزیزمان جناب آقایان پورباقر مقدم و خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه تهران

پیام تسلیت ریاست محترم دانشگاه تهران گالری

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران در پیامی درگذشت حاج سید حسام‌الدین مقیمی پدر بزرگوار دکتر سید محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران را تسلیت گفت.

پیام تسلیت درگذشت همکار بازنشسته دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همکار بازنشسته دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت همکار عزیزمان جناب آقای تیمور اقبال جو، همکار محترم بازنشسته دانشگاه تهران" را به عموم همکاران، اساتید، دانشجویان و خصوصاً خانواده داغدار آن مرحوم تسلیت عرض ...

پیام تسلیت به  معاونت محترم سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

پیام تسلیت به معاونت محترم سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران مصیبت وارده را به معاونت محترم سامانه های اطلاعاتی مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر مرتضوی و همچنین خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت درگذشت همکار محترم بازنشسته و همیار کانون بازنشستگان دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همکار محترم بازنشسته و همیار کانون بازنشستگان دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "همکار عزیزمان "جناب آقای عباس دفین، همکار محترم بازنشسته و همیار کانون بازنشستگان دانشگاه تهران" را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت درگذشت خواهر همکار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت خواهر همکار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "خواهر" همکار عزیزمان جناب آقای علیرضا لشکری شاغل در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت درگذشت همکار هیات علمی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همکار هیات علمی دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "همکار عزیزمان "جناب آقای دکتر سعید جعفری مقدم، همکار محترم هیات علمی دانشگاه تهران" را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می نماید.

پیام تسلیت درگذشت مادر همکار اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت مادر همکار اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران درگذشت "مادر" همکار عزیزمان جناب آقای محمود بدخشان فرح آبادی شاغل در اداره همایش‌های آموزشی و فرهنگی فرح آباد دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت ...

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه درگذشت "پدر" همکار عزیزمان "جناب آقای بابک نجفی همکار شاغل در اداره کل برنامه ریزی و معماری سازمانی دانشگاه تهران" را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می ...

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت پدر همکار معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران

اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه درگذشت "پدر" همکار عزیزمان جناب آقای سید بهراد رضوی آل هاشم در معاونت برنامه ریزی و توسعه‌ منابع دانشگاه تهران را به خانواده داغدار ایشان تسلیت عرض می ...

پیام تسلیت درگذشت همکار بازنشسته دانشگاه تهران

پیام تسلیت درگذشت همکار بازنشسته دانشگاه تهران

اداره کل امور رفاهی درگذشت همکار عزیزمان "جناب آقای هرمز روشن روش، همکار محترم بازنشسته دانشگاه تهران" را به عموم همکاران، اساتید، دانشجویان و خصوصاً خانواده داغدار آن مرحوم تسلیت عرض می نماید.