واحد فیزیک بهداشت

برگزاری مانور اطفای حریق

برگزاری مانور اطفای حریق گالری

مانور اطفای حریق در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۴۰۱ در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران برگزار شد.

برگزاری اولین دوره آموزش رابطین HSE

برگزاری اولین دوره آموزش رابطین HSE گالری

با هدف آشنایی رابطین مستقر در واحدها با الزامات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی، اولین دوره آموزش رابطین HSE در آبان ماه ۱۴۰۱ برگزار می گردد.