واحد بیمه

بیمه درمان تکمیلی(بخشنامه)

بیمه درمان تکمیلی(بخشنامه)

پیرو قرارداد منعقده بیمه درمان تکمیلی با شرکت بیمه رازی، واحد بیمه اداره کل رفاه وسلامت کارکنان دانشگاه، بخشنامه ای صادر نمود.

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث

بخشودگی جرایم بیمه شخص ثالث

بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، فاصله زمانی این طرح از روز ۱۵ بهمن تا پایان روز ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۱، به عنوان بازه زمانی اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.