گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

اعطای تسهیلات گردشگری و رفاهی به خانواده بزرگ دانشگاه تهران

اعطای تسهیلات گردشگری و رفاهی به خانواده بزرگ دانشگاه تهران گالری

بر اساس انعقاد تفاهم نامه اداره کل امور رفاهی دانشگاه و ستاد تسهیلات گردشگری ملت، به شماره: ۱۱۰-۱۰۱۲ مورخ :۱۳۹۹٫۰۸٫۲۷ تسهیلات ویژه سفر پرداخت می گردد.