گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

برگزاری جلسه اداره کل امور رفاهی دانشگاه با شرکت معین گردشگری ملت

برگزاری جلسه اداره کل امور رفاهی دانشگاه با شرکت معین گردشگری ملت گالری

این جلسه با حضور مدیر کل امور رفاهی و مدیر پشتیبانی شرکت معین گردشگری ملت، در روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ الی ۱۵، برگزار شد.

نشست مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران با اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان

نشست مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران با اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان

این نشست با حضور مدیر کل امور رفاهی و اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان دانشگاه تهران، در روز سه شنبه بیست و نهم مهرماه ۱۳۹۹ در تالار آب نما باشگاه دانشگاه، برگزار شد.