گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

تور قطار گردشگری ریل‌رو؛ طعمی جدید در لذت سفر،۸ بهمن ماه ۱۴۰۰-(اجرا شد)

تور قطار گردشگری ریل‌رو؛ طعمی جدید در لذت سفر،۸ بهمن ماه ۱۴۰۰-(اجرا شد) گالری

پیرو توافق صورت گرفته با شرکت گردشگری تراول آرت (ریل رو) ثبت نام همکاران دانشگاه در تور قطار گردشگری سواد کوه با ظرفیت محدود، فراهم گردید.