گزارش عملکرد اداره کل رفاه و سلامت کارکنان دانشگاه تهران - آرشیو

نشست مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران با اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان

نشست مدیرکل امور رفاهی دانشگاه تهران با اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان

این نشست با حضور مدیر کل امور رفاهی و اعضای شورای مرکزی صنفی کارکنان دانشگاه تهران، در روز یکشنبه یکم دی ماه ۱۳۹۸ در محل اداره کل امور رفاهی دانشگاه برگزار شد.

بخشنامه تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

بخشنامه تقدیر از فرزندان ممتاز خانواده بزرگ دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

اداره کل امور رفاهی دانشگاه تهران بخشنامه تقدیر از فرزندان ممتاز اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان گرامی بازنشسته و شاغل در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ را اعلام نمود.